Før overtagelsen

Når du har har takket ja til et lejemål, fremsender vi en lejekontrakt til dig til digital underskrift. Samtidig fremsendes de oplysninger, du har brug for ved indbetaling af husleje, depositum m.v.

Det er vigtigt, du overholder den fastsatte frist for returnering af lejekontrakten samt for indbetaling af husleje, depositum m.v., idet du ellers kan risikere, at lejemålet udlejes til anden side.

Vi sender så vidt muligt lejekontrakten til digital underskrift med NemID. Såfremt du ikke har et NemID, fremsendes kontrakten via mail og skal returneres til vores kontor i underskrevet stand pr. almindelig post, da det er vigtigt, vi får dokumentet med original underskrift.

Det er udelukkende Udbetaling Danmark, der kan afgøre, om du kan opnå boligstøtte. Du kan udfylde en ansøgning og læse mere om reglerne på borger.dk.

Vi kan desværre ikke oplyse, hvor meget støtte du kan opnå. Såfremt du har spørgsmå hertil eller har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, skal du henvende dig på borgerservice.

Nøglerne udleveres i forbindelse med indflytningssynet, hvis andet ikke er aftalt.

Nøglerne udleveres kun hvis der foreligger en underskrevet lejekontrakt samt kvittering for indbetaling af husleje, depositum m.v.

Indflytningssyn afholdes i forbindelse med overtagelse af lejemålet.

Lejemålet gennemgåes med en medarbejder fra TOGT. Der udarbejdes en indflytningsrapport hvor evetuelle fejl/mangler bliver noteret.

Nøgler til lejemålet overdrages til lejer ved indflytningssynet.