Flytteopgørelse

Du modtager din flytteopgørelse ca. 6 uger efter, du er frigjort af lejemålet. Bemærk, at det ikke er efter fraflytningstidspunktet.

Flytteopgørelsen indeholder udgiften til den istandsættelse af lejemålet, der er aftalt i udflytningsrapporten. Eventulle huslejerestancer er ligeledes medtaget på flytteopgørelsen.

Indbetalt depositum og forudbetalt leje modregnes i flytteopgørelsen.