Istandsættelse

De sidste 14 dage af opsigelsesperioden er det, man kalder istandsættelsesperioden.

Istandsættelsen foretages af TOGT's håndværkere for lejers regning.

Der skal betales husleje m.v. i istandsættelsesperioden.

Lejemålet skal ved fraflytning afleveres rengjort og nyistandsat med nymalede vægge og lofter samt nylakerede gulve. Istandsættelsen foretages af TOGT's håndværkere, dog skal du selv sørge for rengøring. Tjekliste til brug ved rengøring finder du her.

Det er ikke tilladt selv at instandsætte lejemålet ved fraflytning. Istandsættelsen kan alene foretages at TOGT's håndværkere, for lejers regning.