Forbrugsregnskaber

Nej. Ved fraflytningssynet aflæses lejemålets forbrugsmålere i fællesskab. Aflæsningstallene indrapporteres af kontoret, og det er derfor ikke nødvendigt selv at foretage sig noget.

 

Forbrugsmålere er blevet aflæst i forbindelse med din fraflytning. Dog vil du først modtage forbrugsregnskabet på samme tid som ejendommens øvrige lejere.

Hvis du fx. er fraflyttet i starten af et forbrugsregnskabsår, kan der gå over et år, inden du modtager det afsluttende forbrugsregnskab.

Du hæfter for forbruget i hele opsigelsesperioden, også for den periode hvor lejemålet er under indstandsættelse. Det er derfor vigtigt, at du ikke afmelder dig som kunde på fraflytningsdagen. Dette sørger kontoret for efter opsigelsesperiodens udløb.