Mit lejemål

Bor du i en ejendom, hvor der er et vaskeri tilknyttet et betalingssystem, skal du have et vaskekort for at benytte vaskeriet.

I vaskeriet finder du kurverter til bestiling/optakning af vaskekort.

Der udleveres kun ét vaskekort pr. lejemål, og vaskekort optankes altid med kr. 200. Beløbet opkræves via førstkommende husleje.

Det er tilladt at installere opvaskemaskine under følgende forudsætninger:

  • Der skal opnås skriftlig tilladelse fra kontoret.
  • Alle omkostninger hertil afholdes af lejer.
  • Installationen skal udføres af en autoriseret håndværker og skal ske håndværksmæssigt korrekt.
  • Lejer afholder hele risikoen, dvs. lejer skal sørge for, at dennes forsirking dækker fx. en vandskade forårsaget af maskinen.

Kontoret kan som oftes være behjælpelig med levering og installering af en opvaskemaskine, såfremt forhold omkring vand, strøm m.v. er opfyldt. Dette vil ske mod en huslejestigning. Kontakt kontoret for yderligere oplysninger herom.

Bor du i en ejendom, hvor der er fællesvaskeri, er det ikke tilladt at installere vaskemaskine og tørretumbler.

Såfremt den ejendom, du bor i, ikke har et fællesvaskeri, og der ikke allerede er installeret vaskemaskine og tørretumbler i lejemålet, er det tilladt at installere egne maskiner under følgende forudsætninger:

  • Alle omkostninger hertil afholdes af lejer.
  • Installationen skal udføres af en autoriseret håndværker og skal ske håndværksmæssigt korrekt.
  • Lejer afholder hele risikoen, dvs. lejer skal sørge for, at dennes forsirking dækker fx. en vandskade forårsaget af maskinerne.

Kontoret kan som oftes være behjælpelig med levering og installering af maskinerne, såfremt forhold omkring vand, strøm m.v. er opfyldt. Dette vil ske mod en huslejestigning. Kontakt kontoret for yderligere oplysninger herom.

Bor du i en ejendom, hvor der opkræves internet via huslejen, er det som udgangspunkt ikke muligt at have trådløst internet.

Der kan dog, for egen regning, opsættes en trådløs router. Det er meget vigtigt. at routeren tilsluttes WAN-porten. Hvis routeren tilsluttes LAN-porten, forstyres driften til gene for de øvrige lejere.