Klager

Ønsker du at klage, skal det ske skriftligt til kontoret. Mundtlige klager behandles ikke. Klagen skal indeholde oplysninger om navn og adresse på den, der klages over, hvad der klages over, og hvornår hændelsen er foregået. Husk at underskrive klagen, idet anonyme klager ikke behandles.

Der opfordres til, at man selv forsøger at løse problemerne, inden der klages.