Forbrugsregnskaber

Betaler du forbrug direkte til forsyningsselskaberne, modtager du årsafregningen direkte fra dem.

Betaler du a conto forbrug sammen med din husleje, foretages der en aflæsning af målerne én gang årligt. Du vil modtage forbrugsregnskabet ca. 4 måneder efter aflæsningen.

Tilbage-/ og efterbetalinger vil blive reguleret via huslejen.

Hvis du er flyttet ind midt i et igangværende forbrugsregnskabsår, deltager du kun i regnskabet for den periode, du har boet i lejemålet. Deltager du i mindre end et helt forbrugsregnskabsår, reguleres a conto ikke. A conto reguleres først, når du deltager i et helt forbrugsregnskabsår.

Hvis du kun har boet i lejemålet i vinterperioden, kan det være forklaringen. Størstedelen af varmeforbruget sker i årets 4 koldeste måneder. Der indbetales samme a conto beløb hver måned hele året. Det vil sige, at du i de varme måneder sparer op til de kolde måneder. Hvis du kun har boet i lejemålet i årets koldeste måneder, har du ikke denne opsparing til at dække forbruget.

Fik du penge tilbage sidste år, er din a conto betaling måske sat ned, og det kan være årsagen til, at du ikke har modtaget penge tilbage i år. Du kan sammenligne a conto betalingen med sidste års forbrugsregnskab.

Hvis der har været prisstigninger på forbruget det seneste år, kan det også være en del af forklaringen.  

En anden forklaring kan være, at du har haft et øget forbrug. Ved at sammenligne forbrugsregnskabet med sidste års forbrugsregnskab, kan du se, om du har brugt samme mængde som sidste år.