Husleje

Det er udelukkende Udbetaling Danmark, der kan afgøre, om du kan opnå boligstøtte. Du kan udfylde en ansøgning og læse mere om reglerne på borger.dk.

Vi kan desværre ikke oplyse, hvor meget støtte du kan opnå. Såfremt du har spørgsmå hertil eller har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, skal du henvende dig på borgerservice.

Huslejen opkræves på et girokort, der modtages i slutningen af måneden til betaling af næste måneds husleje. Huslejen er forfalden til betaling den første hverdag i måneden. Der ydes ikke henstand for betaling af husleje.

Ønskes huslejen tilmeldt betalingsservice, kan dette ske via netbank. Kontoret har ikke mulighed for at til- og afmelde betalingsservice.

Der ydes ikke henstand for betaling af husleje.

Betaler du ikke din husleje rettidigt, vil du modtage et rykkerbrev pålagt et rykkergebyr. Betaler du ikke denne rykker inden for fristen, vil du modtage en ophævelse af dit lejemål til omgående fraflytning.

Husk derfor altid at betale din husleje til tiden for at undgå rykkergebyr og advokatomkostninger.

Det er en fordel at tilmelde huslejebetalingen betalingsservice. Dette kan du gøre via netbank.

Stiger din husleje uden varsel, er det fordi, at der ved indflytning er aftalt en fast lejeforhøjelse hvert år, også kaldet trappeleje. I lejekontraktens § 11 kan du se størrelse på den årlige lejeforhøjelse.  

Reguleres dit depositum og forudbetalt leje uden varsel, er det fordi, at der ved indflytning er aftalt en fast lejeforhøjelse hvert år, også kaldet trappeleje. Se lejekontraktens § 11 herom. 

Depositum og forudbetalt leje reguleres forholdsmæssigt i forbindelse med lejeforhøjelsen. Forhøjelsen opkræves med lige store månedlige beløb over samme antal måneder som depositum og forudbetalt leje svarer til.